LOGO

福利制度

分享到

▶獎金福利:員工生日禮金
                      五一勞動節禮金
                      端午節禮金
                      夏季獎金
                      冬季獎金

▶休假福利:依勞基法 

▶保險福利:勞保、健保、員工體檢、勞退提撥金 

▶餐飲福利:員工餐廳 

▶衣著福利:員工制服 

▶其他福利:1. 不定期部門聚餐及國內旅遊 
                      2. 免費定期健康檢查
                      3. 完善的教育訓練制度 
                      4. 順暢的升遷管道